OCR Fritekst søgning

Hvem, hvad eller hvor?

Genfinding af et dokument alene ud fra ganske få kriterier, kan være en næsten uoverskuelig opgave. Med OCR fritekstsøgning er det hurtigt, at genfinde dokumentet ud fra ét eller flere stikord!


Fritekst søgning af specifikke ord i det scannede bilag!

Der er ofte brug for at genfinde et specifikt dokument eller bilag, og dette er naturligvis altid muligt ud fra alle de informationer der er indtastet omkring bilaget eller ved, at lave et opslag fra økonomisystemet.

Men hvad hvis dette ikke er nok til at genfinde et specifikt dokument. Hvis det eneste der huskes er en leveringsadresse, et fax nummer eller et navn? Disse oplysninger er måske ikke indtastet, da det er unødvendigt for bogføring af et bilag eller for at gemme et dokument.

Med OCR fritekstsøgning, vil ediva automatisk indeksere jeres dokument for tekstindholdet, dette gør det hurtigt at søge og dermed genfinde de ønskede dokumenter samt bilag.

Facts:

  • Kun behov for få eller enkelte kriterie
  • Hurtig søgning efter enkelte dokumenter

ediva aktuelt

Max Mathiesen og Søn A/S

Bogholderiet: ” vi er meget tilfredse både med softwaren og med den hjælp vi har modtaget…… I er hurtige og løser problemerne omgående, det virker bare” …

Læs hele casen
Trekantområdets Varmetransmission Selskab I/S

Med implementeringen af ediva er det lykkedes at effektivisere denne arbejdsgang, og samtidig mindske papirgangen til et minimum…

Læs hele casen
STA A/S

Gitte Møller, Bogholder siger om ediva at ” Systemet er nemt at gå ind og søge i. Det er hurtigt og effektivt.” samt ” de få problemer, vi havde i starten blev løst omgående” …

Læs hele casen
Trekantområdets Affaldsselskab I/S

Administrationsleder Jane Nielsen: “Før i tiden modtog vi også vores fakturaer på brev, pakkede dem ud for at stemple dem og sendte dem så rundt i huset” …


Læs hele casen

Design | Concept | CMS | CSS | XHTML by Mums