Og så er det virkeligt enkelt!

Trekantområdets Affaldsselskab I/S

Administrationsleder Jane Nielsen: “Før i tiden modtog vi også vores fakturaer på brev, pakkede dem ud for at stemple dem og sendte dem så rundt i huset” …


TAS er et højteknologisk og miljørigtigt forbrændingsanlæg, som omdanner affald fra Trekantområdet til varme og el. Forbrændingen sker uden at belaste naturen, og 100 % af affaldet bliver udnyttet og genanvendt.

Hvert år modtager TAS ca. 120.000 tons affald fra virksomheder og husstande i de fire kommuner Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle, som ejer og driver anlægget i fællesskab.

TAS har i flere år brugt fakturaflow og ønskede en opdatering til et mere tidssvarende system. I den forbindelse blev der truffet en velovervejet beslutning der endte med ediva.

Share IT – Danmark A/S forestod konverteringen til ediva, i nært samarbejde med IT afdelingen samt bogholderiet hos TAS. Hele arkivet fra deres tidligere system blev naturligvis konverteret, og indlæst i ediva. Således har TAS bibeholdt al deres historik omkring deres bilag, fra den første dag de begyndte at bruge fakturaflow. konverteringen forløb planmæssig, og de efterfølgende små tilretninger blev hurtigt implementeret ud fra TAS’s ønsker.

Administrationsleder Jane Nielsen: “Før i tiden modtog vi også vores fakturaer på brev, pakkede dem ud for at stemple dem og sendte dem så rundt i huset. Men det skete at de blev væk eller lå ofte i bunker på skrivebordene. Det sker bare ikke mere. Alle bilag fra vi startede med, at bruge systemet ligger herinde, og kan hurtigt genfindes, og så er det virkeligt enkelt.”

TAS benytter en standard ediva pakke, og gør yderligere brug af et OIO modul, så de kan indlæse deres elektroniske fakturaer automatisk. Ediva er hos TAS integreret til Artesa, der er en branchespecifik tilretning af Microsoft Dynamics Nav.

ediva aktuelt

Trekantområdets Varmetransmission Selskab I/S

Med implementeringen af ediva er det lykkedes at effektivisere denne arbejdsgang, og samtidig mindske papirgangen til et minimum…

Læs hele casen
Max Mathiesen og Søn A/S

Bogholderiet: ” vi er meget tilfredse både med softwaren og med den hjælp vi har modtaget…… I er hurtige og løser problemerne omgående, det virker bare” …

Læs hele casen
Trekantområdets Affaldsselskab I/S

Administrationsleder Jane Nielsen: “Før i tiden modtog vi også vores fakturaer på brev, pakkede dem ud for at stemple dem og sendte dem så rundt i huset” …


Læs hele casen
STA A/S

Gitte Møller, Bogholder siger om ediva at ” Systemet er nemt at gå ind og søge i. Det er hurtigt og effektivt.” samt ” de få problemer, vi havde i starten blev løst omgående” …

Læs hele casen

Design | Concept | CMS | CSS | XHTML by Mums