Vi er meget tilfredse!

Max Mathiesen og Søn A/S

Bogholderiet: ” vi er meget tilfredse både med softwaren og med den hjælp vi har modtaget…… I er hurtige og løser problemerne omgående, det virker bare” …

Max Mathiesen & Søn implementerede ediva softwaren i efteråret 2008, og fra starten var det en succes. Systemet blev integreret med deres Microsoft Dynamics Nav 5.0 løsning.

Effektiviseringen af faktura flowet internt i organisationen har betydet at processerne blevet strømlinet for alle implicerede parter, dette frigiver ressourcer til andre opgaver.

Bogholderiet: ” vi er meget tilfredse både med softwaren og med den hjælp vi har modtaget…… I er hurtige og løser problemerne omgående, det virker bare”

Max Mathisen har købt en standard ediva pakke, og systemet er integreret op imod deres Microsoft Dynamics Nav 5.0.

ediva aktuelt

STA A/S

Gitte Møller, Bogholder siger om ediva at ” Systemet er nemt at gå ind og søge i. Det er hurtigt og effektivt.” samt ” de få problemer, vi havde i starten blev løst omgående” …

Læs hele casen
Trekantområdets Varmetransmission Selskab I/S

Med implementeringen af ediva er det lykkedes at effektivisere denne arbejdsgang, og samtidig mindske papirgangen til et minimum…

Læs hele casen
Trekantområdets Affaldsselskab I/S

Administrationsleder Jane Nielsen: “Før i tiden modtog vi også vores fakturaer på brev, pakkede dem ud for at stemple dem og sendte dem så rundt i huset” …


Læs hele casen
Max Mathiesen og Søn A/S

Bogholderiet: ” vi er meget tilfredse både med softwaren og med den hjælp vi har modtaget…… I er hurtige og løser problemerne omgående, det virker bare” …

Læs hele casen

Design | Concept | CMS | CSS | XHTML by Mums