Nu er papirgangen minimal!

Trekantområdets Varmetransmission Selskab I/S

Med implementeringen af ediva er det lykkedes at effektivisere denne arbejdsgang, og samtidig mindske papirgangen til et minimum…

Trekantområdets Varmetransmission Selskab I/S
TVIS er et varmetransmissionsselskab, som udnytter overskudsvarmen fra den lokale industri i Trekantområdet. På denne måde får borgerne i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle Kommuner både prisbillig og miljøvenlig fjernvarme.

TVIS modtager præcist som andre selskaber i energi branchen ofte meget store fakturer, og det er vigtigt at de rigtige mennesker i organisationen modtager og godkender disse fakturaer hurtigt for at undgå renter og rykkergebyrer, der ellers nemt bliver betragtelige beløb.

Med implementeringen af ediva er det lykkedes at effektivisere denne arbejdsgang, og samtidig mindske papirgangen til et minimum.

Allerede inden ediva blev implementeret havde TVIS arbejdet på at mindske papirmængden, ved at benytte sig af muligheden for at modtage fakturaer elektronisk, og få dem indlæst direkte i økonomisystemet.

Godkendelsesprocessen var dog stadig ressource krævende, da det var nødvendig at printe det elektroniske dokument, og sende det til brugerne for godkendelse.
Nu læses de elektroniske fakturaer direkte ind i ediva, og sendes ud til godkendelse uden at skulle printes ud, samtidig med at de præsenteres for brugeren på en letlæselig måde.

TVIS har købt ediva standard pakken, og udvidet den med et OIOxml modul, systemet er fuldt integreret med deres Microsoft Dynamics C5.

ediva aktuelt

Trekantområdets Affaldsselskab I/S

Administrationsleder Jane Nielsen: “Før i tiden modtog vi også vores fakturaer på brev, pakkede dem ud for at stemple dem og sendte dem så rundt i huset” …


Læs hele casen
Trekantområdets Varmetransmission Selskab I/S

Med implementeringen af ediva er det lykkedes at effektivisere denne arbejdsgang, og samtidig mindske papirgangen til et minimum…

Læs hele casen
STA A/S

Gitte Møller, Bogholder siger om ediva at ” Systemet er nemt at gå ind og søge i. Det er hurtigt og effektivt.” samt ” de få problemer, vi havde i starten blev løst omgående” …

Læs hele casen
Max Mathiesen og Søn A/S

Bogholderiet: ” vi er meget tilfredse både med softwaren og med den hjælp vi har modtaget…… I er hurtige og løser problemerne omgående, det virker bare” …

Læs hele casen

Design | Concept | CMS | CSS | XHTML by Mums