20. september 2014

Integreret med NSi AutoStore

Du kan nu indeksere dine dokumenter direkte fra din Multifunktionsprinter(MFP) vha. NSI AutoStore.

Du kan nu indeksere dine dokumenter direkte fra din Multifunktionsprinter(MFP) vha. NSi AutoStore. Softwaren AutoStore kommunikerer både med ediva og din MFP(uafhængig af producent), og giver dig mulighed for at indtaste informationer om dokumentet direkte på MFP. Dette kunne f.eks. være sagsnummer, rekvisitionsnummer eller leverandørnavnet. Samtidig med at AutoStore overfører dit scannede dokument til ediva, vil den indlæse de informationer du har indtastet. Det scannede dokument vil endvidere blive digitalt efterbehandlet af AutoStore, der vil fjerne pletter, øge læsbarheden, oprette en skæv skanning og levere en pæn, OCR behandlet PDF-fil til ediva. OCR behandlingen gør at man kan fritekstsøge i selve PDF dokumenterne. Læs mere om NSi AutoStore her : http://www.notablesolutions.com/da/

ediva aktuelt

STA A/S

Gitte Møller, Bogholder siger om ediva at ” Systemet er nemt at gå ind og søge i. Det er hurtigt og effektivt.” samt ” de få problemer, vi havde i starten blev løst omgående” …

Læs hele casen
Trekantområdets Affaldsselskab I/S

Administrationsleder Jane Nielsen: “Før i tiden modtog vi også vores fakturaer på brev, pakkede dem ud for at stemple dem og sendte dem så rundt i huset” …


Læs hele casen
Trekantområdets Varmetransmission Selskab I/S

Med implementeringen af ediva er det lykkedes at effektivisere denne arbejdsgang, og samtidig mindske papirgangen til et minimum…

Læs hele casen
Max Mathiesen og Søn A/S

Bogholderiet: ” vi er meget tilfredse både med softwaren og med den hjælp vi har modtaget…… I er hurtige og løser problemerne omgående, det virker bare” …

Læs hele casen

Design | Concept | CMS | CSS | XHTML by Mums