20. juli 2013

AI Capture integreret i ediva

edivaCapture er med til at effektiviserer manuelle, resourcekrævende processer eksempelvis til fakturahåndtering.

edivaCapture er med til at effektiviserer manuelle, resourcekrævende processer eksempelvis til fakturahåndtering med scanning, fortolkning og arkivering af fakturadata. Uanset hvordan fakturaerne kommer ind i virksomheden – på papir eller i en eller anden elektronisk form – så udtrækker edivaCapture intelligent den vigtige information og validerer den ud fra et foruddefineret regelsæt. Andre typer af dokumenter kunne være Kundeordre – edivaCapture aflæser den information, du har brug for, og sender den automatisk til dit administrative system. Behandlingstiden forkortes, og ordrebekræftelserne går hurtigt. Det giver dig en konkurrencefordel og mulighed for, at sænke de administrative omkostninger. edivaCapture software er 100% webbaseret.

ediva aktuelt

STA A/S

Gitte Møller, Bogholder siger om ediva at ” Systemet er nemt at gå ind og søge i. Det er hurtigt og effektivt.” samt ” de få problemer, vi havde i starten blev løst omgående” …

Læs hele casen
Trekantområdets Varmetransmission Selskab I/S

Med implementeringen af ediva er det lykkedes at effektivisere denne arbejdsgang, og samtidig mindske papirgangen til et minimum…

Læs hele casen
Trekantområdets Affaldsselskab I/S

Administrationsleder Jane Nielsen: “Før i tiden modtog vi også vores fakturaer på brev, pakkede dem ud for at stemple dem og sendte dem så rundt i huset” …


Læs hele casen
Max Mathiesen og Søn A/S

Bogholderiet: ” vi er meget tilfredse både med softwaren og med den hjælp vi har modtaget…… I er hurtige og løser problemerne omgående, det virker bare” …

Læs hele casen

Design | Concept | CMS | CSS | XHTML by Mums